Infolinia: 0-7580-400-500

Odszkodowanie za zaniedbanie lekarskie – co musisz wiedzieć, aby je zdobyć

Z reguły pacjenci brytyjskiej służby zdrowia nie mogą narzekać na niesatysfakcjonujący poziom opieki medycznej w tutejszych placówkach. Jest też jednak sporo przypadków niechlubnych odstępstw od tej reguły, gdy wskutek niedbalstwa personelu medycznego dochodzi do pogorszenia się stanu zdrowia ich podopiecznych. W takiej sytuacji istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za zaniedbanie lekarskie.

Zaniedbanie lekarskie uk

Kiedy przysługuje mi rekompensata finansowa

Aby ograniczyć liczbę zgłaszanych roszczeń wobec NHS, Wielka Brytania wypracowała surowe zasady określające, w jakich przypadkach możemy mówić o zaniedbaniu lekarskim. Do Twoich obowiązków będzie należało udowodnienie, że leczenie, któremu byłeś poddany:

  • było realizowane w sposób niedbały i niesumienny, poniżej medycznie przyjętych standardów;
  • było bezpośrednią przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu.

Wynika z tego jasno, że samo pogorszenie się zdrowia po wizycie w szpitalu czy u lekarza rodzinnego nie kwalifikuje się do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej. O należne nam pieniądze możemy oczywiście ubiegać się wtedy, gdy padliśmy ofiarą zaniedbania lekarza lub innego członka personelu medycznego. Jeżeli natomiast błąd medyczny skończy się tragicznie dla naszego krewnego, to możemy ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej nam osoby.

Z powodu wymienionych wyżej warunków prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu zaniedbania lekarza jest trudniejsze i bardziej złożone od innych rodzajów odszkodowań. Bez fachowej znajomości prawa oraz solidnego przygotowania się pomyślne zakończenie procedury o odszkodowanie jest niemal niemożliwe.


Wysokość odszkodowania za zaniedbanie lekarskie

W większości sytuacji osoba poszkodowana zdobywa należne jej pieniądze od ubezpieczyciela drugiej strony. Istnieją jednak pewne przypadki błędów medycznych, które uprawniają pacjenta do wnioskowania do specjalnych instytucji z pominięciem drogi sądowej. Przykładowo, osoby pokrzywdzone wskutek nieprawidłowego szczepienia mogą zdobyć pieniądze od Vaccine Damage Payment Unit.

Mimo że skomplikowane, sprawy o odszkodowania za błędy lekarskie są też potencjalnie bardzo atrakcyjne finansowo. Fachowy prawnik nie ograniczy się do zdobycia rekompensaty finansowej za uszczerbek na zdrowiu, zamiast tego zdobędzie dla Ciebie najwyższą możliwą kwotę pieniędzy. Na kwotę tę składać się będą wszystkie doznane przez Ciebie w wyniku błędu personelu medycznego straty i obrażenia. Chodzi tutaj zwłaszcza o:

  • wyrównanie kosztów leczenia i rehabilitacji;
  • zwrot innych kosztów związanych z opieką medyczną, dojazdem na badania czy leczenie, sprzęt medyczny i lekarstwa;
  • rentę;
  • zwrot dochodów utraconych w wyniku niezdolności do pracy;
  • rekompensatę za doznany ból, cierpienie oraz straty psychiczne;
  • zadośćuczynienie za czynności czy hobby, których nie możesz już realizować wskutek wypadku.

Fachowe doradztwo prawne w Wielkiej Brytanii

Odszkodowanie za zaniedbanie lekarskie

Na podstawie lektury tego artykułu jasno widać, że osoba, która nie czuje się pewna swojej wiedzy z zakresu zawiłości brytyjskiego prawa, powinna rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej doświadczonej w rozwiązywaniu tego typu spraw. Wiele osób rezygnuje niestety z walki o swoje prawa, gdyż obawia się kosztów opłacenia prawnika. Czy słusznie? Nie. Nasza kancelaria prawna działa zgodnie z zasadą "No-Win, No-Fee", czyli po prostu: nie wygrywasz – nie płacisz. Jaki jest w tym haczyk? Żaden. Zasada jest prosta: zapłacisz nam wtedy, i tylko wtedy, gdy zdobędziemy należne Ci pieniądze. Nie pobieramy żadnych kosztów dodatkowych ani wstępnych.

Skorzystaj z naszej darmowej wstępnej konsultacji prawnej, a zbadamy Twój przypadek i określimy Twoje szanse na zdobycie odszkodowania oraz za błędy lekarskie oraz jego potencjalną wysokość. Pamiętaj, żeby nie zwlekać, gdyż każda zwłoka utrudnia już i tak złożoną sprawę, jaką jest wniesienie roszczeń z tytułu zaniedbania lekarskiego. O jej powodzeniu zadecydują dowody na winę drugiej strony, w czym może pomóc Twoja dokumentacja medyczna. Z kolei podstawą do zwiększenia kwoty otrzymanych pieniędzy będą zgromadzone przez Ciebie rachunki, recepty i inne dowody ponoszonych kosztów.

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny
No win no fee

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny

Strona korzysta z informacji przechowywanych w plikach cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych.