Infolinia: 0-7580-400-500

Jakie są rodzaje błędów lekarza, za które mogę zdobyć odszkodowanie?

Wielu ludzi błędnie rozumie pojęcie "błędu lekarskiego" i uważa, że może wnieść roszczenia przeciw lekarzowi, gdy tylko ich stan zdrowia się pogorszy. Gdyby sprawy wyglądały tak prosto, to prawnicy od odszkodowań byliby bezrobotni. W rzeczywistości walka o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne jest bardzo trudna i zawiła, gdyż nie każda niewłaściwa decyzja podjęta przez lekarza może zostać uznana za błąd. Jakie są więc rodzaje błędów lekarskich i kiedy dokładnie przysługuje nam za nie odszkodowanie? Odpowiedzi na to pytanie szukajcie w poniższym artykule.

Rodzaje błędów lekarskich

Co jest błędem lekarskim

W świetle prawa błędem lekarza jest każde działanie (lub każde zaniechanie działania), które było przeprowadzane niedbale i niesumiennie lub też w sposób jednoznacznie sprzeczny z powszechnie przyjętymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej i które było bezpośrednią przyczyną powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Lekarz jest zobowiązany do przestrzegania medycznie przyjętych standardów oraz do stosowania dostępnych mu metod i środków rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Czy wiesz, że "błąd lekarski” to tylko jedna z nazw na błąd lekarza kwalifikujący się do odszkodowania? Zamiennie stosuje się również następujące zwroty:

 • błąd medyczny”,
 • błąd w sztuce lekarskiej”,
 • błąd w sztuce medycznej”,
 • zdarzenie medyczne”.

Ze względu na etap postępowania medycznego błędy w sztuce lekarskiej dzielimy na: diagnostyczne, terapeutyczne i dotyczące rokowań.


Błąd diagnostyczny

Z błędem diagnostycznym mamy do czynienia wtedy, gdy lekarz dokona diagnozy w sposób niezgodny z obowiązującymi go zaleceniami natury medycznej, czego skutkiem będzie błędne rozpoznanie. Najczęściej owo błędne rozpoznanie polega na niewykryciu choroby lub też na wskazaniu innej choroby niż ta, która faktycznie dotknęła pacjenta.

Najczęstszymi przyczynami powstawania błędów diagnostycznych są:

 • nieprzeprowadzenie wywiadu lekarskiego;
 • błędna interpretacja wyników badań;
 • niedbałe, pobieżne przebadanie pacjenta;
 • zaniechanie przeprowadzenia niezbędnych do postawienia prawidłowej diagnozy badań specjalistycznych.

Błąd terapeutyczny

Odszkodowanie za błędy lekarza

Terapia to etap następujący bezpośrednio po diagnozie, który polega na podejmowaniu działań mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjenta na podstawie postawionej diagnozy. Co można uznać za błąd terapeutyczny? Będzie to każda niewłaściwie wykonana czynność podczas procesu leczenia, np.:

 • przepisanie niewłaściwych leków,
 • przepisanie nieodpowiednich dawek leków,
 • błędnie przeprowadzona operacja,
 • zaniedbanie podczas odbierania porodu.

Błąd rokowań

Jeżeli lekarz w sposób nieodpowiedni podejdzie do prognozowania kondycji zdrowotnej pacjenta, w wyniku czego stan zdrowia badanej osoby się pogorszy, to mówimy wtedy o błędzie rokowań. Przykładowe błędy rokowań (błędy prognozy):

 • wydanie zaświadczenia o częściowej niezdolności do pracy osobie, której stan zdrowia w ogóle nie pozwala na realizowanie obowiązków zawodowych;
 • przekazanie pacjentowi błędnych prognoz jego stanu zdrowia, co może doprowadzić do depresji i załamania psychicznego;

Wiele źródeł wiąże błąd rokowań z błędem diagnostycznym.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny, to zadzwoń pod numer 0-7580-400-500 lub wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie. Nasz konsultant odezwie się do Ciebie i udzieli darmowej wstępnej konsultacji prawnej.

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny
No win no fee

Zgłoś sprawę

skontaktujemy się z Tobą

Szybko oddzwonimy i poddamy Twoją sprawę
bezpłatnej analizie!

Decyzja o akceptacji Klienta w 24 godziny

Strona korzysta z informacji przechowywanych w plikach cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych.